Silkeborg Ry Golfklub har fået færre medlemmer i den seneste tid.

Golfklubben har opsagt kommerciel direktør

Efter knap ni måneders ansættelse er Thomas Klostergaard blevet opsagt hos Silkeborg Ry Golfklub, der er ramt af faldende medlemstal og krisen i samfundet

GOLF Silkeborg Ry Golfklub er begyndt at mærke den økonomiske krise i samfundet. Udsigten til en usikker fremtid med en truende recession, høj inflation, ekstraordinære driftsomkostninger og en vigende tilgang af medlemmer har fået klubben til at opsige den kommercielle direktør, Thomas Klostergaard. Den tidligere direktør for Hjejleselskabet blev ansat i golfklubben i februar 2022.

- Vi er ganske vist en klub, der er godt polstret til fremtiden, men når vi tager vanskelige beslutninger af denne karakter, er det for at udvise rettidig omhu, siger golfklubbens formand, Poul Hansen.

Han lægger samtidig op til en justering af klubbens ledelsesstruktur.

- Da Thomas Klostergaard blev ansat i februar var det en innovativ og visionær profil, der var behov for i golfklubben. De økonomiske vilkår er imidlertid ændret radikalt, og organisationen skal derfor tilrettes til den nye virkelighed.

- Da vi forventer, at vi i en længere periode fremover vil se en vigende tilgang af golfspillere samtidig med stadig stigende omkostninger, ønsker vi en fladere organisation med fokus på driften. Vi vil dog samtidig fortsat have fokus på at kunne levere den kvalitet, vi er kendt for, både når det gælder vores baner og service til medlemmer, sponsorer og gæster, siger Poul Hansen og henviser til konstant øgede omkostninger på driften.

- Vi mærker helt naturligt de stigende omkostninger, når vi køber ind til driften af klubben. Men vi kan desværre også se det på medlemsudviklingen. For første gang i 10 år har vi oplevet en netto tilbagegang i medlemstallet, og når kontingenterne i klubben tegner sig for omkring 85 procent af de samlede indtægter, påvirker det os naturligvis. Det er i øvrigt vores erfaring fra finanskrisen for en halv snes år siden, at golfbranchen kun har set begyndelsen på den økonomiske opstramning i samfundet, siger formanden, der tidligere i år på bestyrelsens vegne kunne bebude en ekstraordinær stigning i kontingentet.

Thomas Klostergaard forlader Golfklubben med det samme.